VARNO V POSLU.

Zaposleni so nedvomno največji kapital podjetja, saj s svojim kakovostnim delom vplivajo na njegovo uspešnost. Samo delo v podjetju pa je pogostokrat povezano tako z visoko stopnjo odgovornosti kot s stresom.

Skupaj poskrbimo, da boste skozi življenje potovali varno in brezskrbno. V ta namen predstavljamo pakete zavarovanj iz naslednjih družin:

Enoletno manegrsko zavarovanje in Večletno managersko zavarovanje s katerim poskrbite za primerne preventivne ukrepe in s tem kvalitetno zavarujete svoje ključne zaposlene in podjetje samo. S Podjetniškim premoženjskim zavarovanjem poskrbite za varnost vaših nepremičnin in premičnin, kot ključnih naprav in strojev.

Kmetijsko gospodarstvo je temelj Slovenske samooskrbe in prav je, da poskrbite za varnosti svojih rejnih živali, pridelkov in zalog na kmetiji.